Oslo Bergen Trail
Ruter

 


Stien til Bergen

Traseen fra Oslo til Bergen er ca. 500 km lang og har 16000 meter samlet stigning/fall. Ruten følger  merkede turstier (DNT-stier) der det er mulig og hensiktsmessig. I noen korte partier går ruten i skogs- og fjellterreng uten sti eller følger bare et utydelig tråkk.


Ruten blir oppdatert fortløpende ved behov. Arrangøren vil kunne aktivere reserveruter under vanskelige værforhold.


Kart og ruter 2023