Oslo Bergen Trail
Løpet

Informasjon om løpet

 

 

 

 


Oppdatert 15.07.2023

Oslo Bergen Trail arrangeres 6-15. juli 2023. 

Hoveddistansen:

I ett strekk fra Oslo til Bergen

Hoveddistansen er en lagkonkurranse, som gjennomføres som én enkelt etappe fra Oslo til Bergen, uten pålagte pauser. Det er opp til laget å bestemme når og hvor det vil hvile/sove, gitt at reglene for løpet overholdes. Laget kan bare motta support fra arrangøren— privat support er ikke tillatt.


Deldistanser

Det arrangeres løp for individuelle deltakere på utvalgte deler av Oslo Bergen Trail traseen.


Oslo-Noresund 100K

Start: Samtidig med hoveddistansen i Oslo

Seneste målgang: Sperretid i CP1 Noresund for hoveddistansen


Oslo-Vasstulan 200K

Start: Samtidig med hoveddistansen i Oslo

Seneste målgang: Sperretid i CP3 Vasstulan for hoveddistansen


Dominerende underlag

Løpet går vesentlig på mykt underlag: Stier merket av Den Norske Turistforening (DNT), mindre umerkede stier og noen få strekk der det ikke er sti. Bare mindre deler av traseene går langs vei og på hardt underlag.


Oslo Bergen Trail

- hoveddistansen

Start og mål


Start:

Soria Moria hotell, Voksenkollen i Oslo, 

torsdag 6. juli, 08:00.


Mål:

Meyermarken, Bergen,

siste målgang etter 224 timer,

lørdag 15. juli, 16:00.

Start: Soria Moria hotel, Oslo
Start: Soria Moria hotel, Oslo
CP1: Noresund
CP1: Noresund
CP2: Langedrag
CP2: Langedrag
Cp3; Vasstulan
Cp3; Vasstulan
CP4: Krækkja
CP4: Krækkja
CP5: Vatnahalsen
CP5: Vatnahalsen
CP6: Voss
CP6: Voss
CP7: Kvitingen
CP7: Kvitingen
CP8: Gullbotn
CP8: Gullbotn
Finish: Meyermarken, Bergen
Finish: Meyermarken, Bergen


Servicestasjoner


Oslo Bergen Trail har følgende servicestasjoner:

 • CP1 Noresund
 • CP2 Langedrag
 • CP3 Vasstulan
 • CP4 Krækkja
 • CP5 Vatnahalsen
 • CP6 Voss
 • CP7 Kvitingen
 • CP8 Gullbotn

 

Tilbudet på stasjonene inkluderer*:

 • Varm og kald mat/drikke
 • Mulighet for å hvile/sove på senger/madrasser
 • Toaletter
 • Dusj
 • Lading av telefoner, GPS-enheter, lykter og strømbanker
 • Tilgang til droppbag på stasjonene Noresund, Vasstulan, Vatnahalsen, Voss og Gullbotn
 • Førstehjelp


*) Stasjonene Langedrag, Krækkja og Kvitingen har enklere standard, deltakerne vil få detaljert informasjon om tilbudet.


Stevnesentre


Oslo

Stevnesenteret i Oslo er på Soria Moria hotell i Voksenkollen.  Senteret er åpent 4-6. juli. Deltakere som ønsker å bo på hotellet må selv betale for innkvartering.


Dette skjer på senteret:

 • Innsjekk til løpet (utdeling av startnummer og droppbag, sjekk av obligatorisk utstyr)
 • Henting av GPS-trackere
 • Innsjekk til medisinsk forskning for de som har samtykket til dette
 • Innlevering av droppbager, senest onsdag 5. juli 17:30
 • Obligatorisk løpermøte, onsdag 5. juli 18:00
 • Starten for løpet, torsdag 6. juli 08:00Bergen

Mål

Løpet har målgang i Meyermarken i Bergen. Ved mål skjer følgende aktiviteter:

 • Medaljeutdeling til fullførende deltakere
 • Servering
 • Tilbakelevering av GPS-trackere
 • Utsjekk fra medisinsk forskning
 • Premieseremoni


Stevnesenter

Stevnesenteret i Bergen holder til i “Badstuen”, klubbhuset til idrettslaget Varegg. Avstanden fra målet i Meyermarken er ca. 300 m. Senteret er åpent 11 – 15. juli.


På senteret kan deltakerne

 • få varm og kald mat/drikke (1 måltid)
 • hvile/sove 1 natt
 • benytte toalett, dusj og badstue
 • hente bagasje og droppbager


Etter lørdag 15. juli blir gjenværende bagasje og droppbager transportert til Langt og Lenges hovedkontor i Gjerdrum. Henting etter avtale.


Påmeldingsprosessen:

Hvordan bli medDeltakelsen i Oslo Bergen Trail er begrenset til 100 lag. Påmeldingen er åpen fra 15. november 2022 til 1. mai 2023. Påmeldingsavgiften er 15750 NOK pr. lag.


Påmeldingsprosessen har tre steg.

Steg 1:

Registrering


 • Registrer personlig informasjon for lag-medlemmene
 • Registrer kvalifikasjoner og inkluder link til resultater
 • Godta egenerklæring
 • Betale en administrasjonsavgift på 250 NOK. Dette beløpet vil ikke bli refundert hvis laget ikke blir godkjent eller må trekke seg.

Steg 2:

Godkjenning eller venteliste


 • Hvis ledig plass vil lag med godkjente kvalifikasjoner bli underrettet og bedt om å betale påmeldingsavgiften, 15750 NOK, i løpet av 10 dager. Et lag som ikke betaler innen tidsfristen blir ikke påmeldt, og registreringen i steg 1 blir strøket.
 • Hvis et lag er kvalifisert, men løpet er fulltegnet, blir laget satt på en venteliste. Laget blir da bedt om å betale først når det blir ledig plass.

Steg 3:

Medisinsk attest


Alle deltakere i laget må levere medisinsk attest innen 15. mai 2023.

Et eget skjema for dette kan lastes ned her (tilgjengelig fra 12. mars 2023).

Påmeldingsavgiften dekker:


 • Service på de 8 stasjonene langs ruten og ved start/mål (se spesifikasjon ovenfor)
 • GPS-tracking av laget og tidtaking fra start til mål
 • Premie til alle deltakere som fullfører løpet
 • En sportsbag, som benyttes som hoved-droppbag under løpet
 • En mindre bag/pose, som benyttes som droppbag på Vatnahalsen
 • Transport av droppbager langs ruten
 • Transport av 1 stk. bagasje fra Oslo til Bergen

Premieseremoni

Det er premie til de beste lagene i hver klasse.

Alle fullførende deltakere får en premie til minne om løpet.


Premieseremoni for de beste lagene og alle fullførende finner sted:

Meyermarken, Bergen, lørdag 15. juli 17:00.


Vi oppfordrer sterkt alle deltakere å få med seg denne stemningsfulle avslutningen av turen til Bergen!

Tidsskjema

 

 

 

 


Distance

(km) 

First team

IN

Last team

OUT

&

Time barrier

Start:

Soria Moria

0

6 July 

08:00

CP1: 

Noresund

95

6 July

20:00

7 July

14:00

CP2: 

Langedrag

159

7 July

14:00

8 July

18:00

CP3: 

Vasstulan

191

7 July

23:00

9 July

08:00

CP4:

Krækkja

250

8 July

18:00

10 July

07:00

CP5: 

Vatnahalsen

309

9 July

11:00

11 July

05:00

CP6:

Voss

375

10 July

06:00

12 July

16:00

CP7:

Kvitingen

431

11 July

01:00

14 July

03:00

CP8: 

Gullbotn

458

11 July

10:00

14 July

20:00

Finish: 

Meyermarken

495

11 July

23:00

15 July 

16:00

CP: Sjekkpunkt (servicestasjon)

Sperretidene angir fristen for å  sjekke ut av servicestasjonene.

 

 

 

Medisinsk forskning

 

Forskningsprosjekt under Oslo Bergen Trail


En gruppe forskere fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Forsvaret vil samle inn fysiologiske data fra løpere som er villige til å delta. Hensikten er å identifisere faktorer som er viktige for å prestere - i et krevende løp som går sammenhengende i over 200 timer i varierende terreng og under skiftende klimatiske forhold. Ved å delta får du mulighet til å bidra til økt kunnskap om hvordan ultraløping påvirker kroppen...

 

 

 

Regler for løpet

 

Hoveddistansen

Hoveddistansen er for lag bestående av 2 eller 3 personer...


Oppdatert 7.11.2022Oppdatert 7.11.2022


Deldistansene

Oslo Bergen Trail har deldistanser for individuelle deltakere...Oppdatert 23.01.2023Oppdatert 23.01.2023


STEDER Å BO

Langt og Lenge samarbeider med noen overnattingssteder langs traseen. Noen av disse tilbyr reduserte priser for deltakere og følgepersoner i Oslo Bergen Trail.