Oslo Bergen Trail
Medisinsk forskning

FORSKNING UNDER OSLO BERGEN TRAIL 2023

Oppdatert 12.11.2022

Bakgrunn


En gruppe forskere fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Forsvaret vil samle inn fysiologiske data fra løpere som er villige til å delta. Hensikten er å identifisere faktorer som er viktige for å prestere - i et krevende løp som går sammenhengende i over 200 timer i varierende terreng og under skiftende klimatiske forhold. Ved å delta får du mulighet til å bidra til økt kunnskap om hvordan ultraløping påvirker kroppen.

Hvem er vi?

Jonny Hisdal er Professor ved Sirkulasjonslaboratoriet (OUS/UiO).  Jonny har lang erfaring både med feltforsking og som triatlonutøver. Hans forskergrupper har studert utøvere i forbindelse med triatlon som Norseman.

Erling Bekkestad Rein, PhD (OUS, Forsvaret). Erling leder en forsknings-gruppe i Forsvaret som studerer utfordringer knyttet til kulde og vinter, samt fysisk belastning i forbindelse med seleksjon.

Cecilie Longva Igesund (Forsvaret, OUS), prosjektleder, ultraløper og OBT finisher 2021. Cecilie jobber til daglig som Avdelingssykepleier i Forsvarets sanitet. Hun er også kontaktperson for løpere som ønsker å delta i studien eller som ønsker å få mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet


Det vil foregå to parallelle studier:

 

  • Måling av hjertefrekvens sammenhengende under hele løpet. Hensikten er å undersøke sammenhengen mellom pulssoner og gjennomføring (fullført løp).


  • Måling av kroppssammensetning (muskel/fett/væske) før, under og etter løpet. Hensikten er å se på kjønnsforskjeller i forbrenning under så lange løp og hvordan dette påvirker resultatet.

 

Rekruttering av deltakere til studiene vil starte tidlig 2023. Deltakerne vil få tilgang til egne analysedata. Er du interessert i å motta mer informasjon om prosjektet, fyll ut feltene nedenfor og trykk SEND. Alternativt kan du sende e-post til cligesund@mil.no.

Ja, jeg ønsker mer informasjon